Kandidaten gezocht!

Kas Stuyf zoekt voor een nieuwe serie Van de straat kandidaten die hard hulp nodig hebben.

Ben jij of ken jij iemand met een crimineel verleden, agressieproblemen, drugsverslaving of andere problemen die te groot zijn om in je eentje op te lossen? Ben je tussen de 17 en 23 jaar en willen je ouders meewerken?
Geef je dan op via vandestraat@6degrees.nl.

De jongeren in Van de Straat worstelen met verschillende problemen, die een geslaagde en gelukkige toekomst in de weg staan. Psycholoog Kas Stuyf helpt ze om hun leven weer op de rails te krijgen.